Изграждане на умения за работа в екип

  • Начало
  • Изграждане на умения за работа в екип

Какво означава екипът да е добър? Какво означава екипна съвместимост? Усещането за екип е свързано със самоорганизирането на групата. Но как става това?

Работата в екип представлява сътрудничество, сработване, вършене на работа заедно.

Моето убеждение е, че  обучението „Работа в екип” може да бъде изключително полезен на всеки, независимо от големината и дейността на екипa, в който е, защото Вие  ще усвоите ценни за Вас преживявания и ще можете с магическа лекота да се справяте по Ваш собствен естествен и уникален начин с работата Ви.

Усвоявайки и обновявайки  разбирането за екипна работа като комбинация от действия, извършвани в синхрон от двама или повече души, обединени от обща цел.

error: Съдържанието не може да се копира.