Изграждане на емоционална и психична устойчивост сред децата в предучилищна и училищна възраст

  • Начало
  • Изграждане на емоционална и психична устойчивост сред децата в предучилищна и училищна възраст

Инфо за темата: По време на обучението учителите ще получат отговори на редица въпроси, свързани с агресията, хиперактивността, дефицит на вниманието и др. Ще бъдат предоставени нови идеи на учителите за взаимоотношенията с децата в обучителния процес. Изграждане на емоционална и психична устойчивост сред деца в предучилищна и училищна възраст или как да мотивираме детето да излезе от „зоната на комфорт“. Родителят, семейството, взаимоотношенията вътре в него, примерите с поведението, са първия социален фактор, който залага основите на правилното психологично, неврологично и физическо развитие на детето. Учителят е този, който започва да обучава и възпитава на един етап, където готовността на детето трябва да е достигнала до своята зрялост.

От психологическа гледна точка устойчивост е способността за адаптация към неприятни обстоятелства или значителен стрес. Емоционално устойчивите хора се справят по-бързо, когато се сблъскат с трудности. Те гледат на спънките в различните сфери като на временно явление. Продължават да се движат напред въпреки несигурността.

Емоционалната устойчивост не е магическо качество. Не е запазена марка за малцина. Всеки притежава известна степен на устойчивост, която може да се развива.

Ключови навици и поведения които ще ни помогнат да развием емоционална устойчивост

  1. Променете отношението си към стреса
  2. Управлявайте емоциите си
  3. Не се спирайте заради неизвестността
  4. Не пренебрегвайте грижата за себе си
  5. Поддържайте обкръжението си

Психична устойчивост

На английски език понятието психична устойчивост е “mental toughness”, което би могло да се преведе по много начини. Избрах „психична“, защото става дума за качество на психиката на човека в нейната цялост и единност и „устойчивост“, защото тази дума внася усещане за гъвкавост, издръжливост, възможност за възстановяване и развитие.

Общоприетото определение за психична устойчивост е: „способността да се работи усилено и гъвкаво да се отговаря на провали и промени; вътрешно качество, което позволява на човек да се придържа към дългосрочните си желания и цели“.

Едно изследване проведено в САЩ прави връзка между образователната степен, възраст и способността за поддържане на продължителни физически и психични усилия, което е необходимо, но недостатъчно условие за постигане на психична устойчивост.

Качества се постигат като се следват принципи, принципите се разбират когато имат връзка с личния опит. Когато нямат връзка се започва от заработването на опитност, излагане на различни ситуации извън зоната на комфорт чрез полагане на усилия.

При достатъчно самодисциплина всяка реалистична цел е постижима. Според Конфуций: три са пътищата на познанието – на опита, той е най-тежкия; на подражанието, той е най-лекия и на съзерцанието, той е най-благородния.

Развитие на устойчивост при децата

Децата се разболяват, преместват се в нови квартали, срещат насилници и кибертормоз, провалят се на изпити, справят се със скръб, губят приятели. Това, което можем да направим, е да им помогнем да развият умения, така че тези предизвикателства да не ги прекършат. Различните деца показват различни нива на издръжливост и различни начини за възстановяване от стрес. Те също така имат различни начини да покажат, че предизвикателствата надхвърлят настоящия им ресурс за справяне.

Ето някои насоки за развитие на детската устойчивост:

  • Изградете умения за критично мислене и взимане на решения чрез: моделиране на здравословно социално поведение, осигуряване на възможности за социални връзки, творческа игра, настолни игри.
  • Изградете чувство за лична компетентност, което дава увереност на детето, че може да се справи с трудни неща. Децата ще бъдат по-малко склонни да реагират на бъдещия стрес и е по-вероятно да се справят с бъдещите предизвикателства.
error: Съдържанието не може да се копира.