Игрови технологии в педагогическия процес

  • Начало
  • Игрови технологии в педагогическия процес

Игровите технологии разглеждат играта като особено привлекателен  вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Игровата практика провокира, стимулира и развива креативността. „Педагогическият процес” в детската градина и в училището се организира по посока положителното изменение ня личността. Той е единство на процесите на обучение, възпитание и развитие, в които се вплита игровата дейност като  ефективна технология за усвояване на знания и умения.

Тренингът е предназанчен за педагози от детски градини и училища, желаещи повишаването мотивацията за учебен труд на децата по алтернативен начин на обучение.

Цели на тренинга:

  • конструиране на ефективни способи за развитие на разновидностите на играта;
  • обогатяване на детските игрови умения и опит;
  • подготовка на децата за бъдещето чрез проиграване на съдържащите се в игровия сюжет многообразни възможности;
  • подпомагане на адаптивното поведение и креативността на децата;
  • опознаване, пресъздаване и усвояване основните форми на практическото взаимодействие между хората – сътрудничество, съперничество, конфликт и неговото разрешаване;
  • трансформира своето познание в игрови действия.
error: Съдържанието не може да се копира.