Ивелин Бонев

Психолог, обучител организационно развитие. Отлични комуникационни, ораторски и презентационни умения, придобити по време на работата ми като ИСДВР, чрез водене на ежеседмични групови работи от 2007г. до 2012г. Изключително ефективни комуникационни, ораторски, презентационни и актьорски умения, доразвити и доусъвършенствани по време на водене на тренинги и обучения от 2012г. до настоящият момент.

Магистър психология, Университет Св.Св.Кирил и Методий- Велико Търново

error: Съдържанието не може да се копира.