Злополуки в детска възраст

  • Начало
  • Злополуки в детска възраст

Обучението/тренингът се реализира в три основни модула, в които се разглежда следнотото:

– създаване, у педагога, на умения за предотвратяване и превенция на определена злополука;

– развиване и подобряване на личностните качества за отреагиране при злополука;

– запознаване на начините и конкретните стъпки при оказване на първа помощ на пострадало при злополука дете.

error: Съдържанието не може да се копира.