Екипи и треньори

Ивелин Бонев

ивелин-бонев

Образование:

Магистърска степен: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи“, гр. Велико Търново
Специализация: Консултативна психология

Придобита професионална квалификация: Педагог; Икономически университет, гр. Варна

Висше образование: Технически университет, гр. Варна
Специалност: магистър „Транспортна техника и технологии“

Интереси:

– Личностно развитие;
– НЛП;
– Хюман дизайн;
– Риболов.

Радостина Шишманова-Борисова

Образование:

Бизнес тренер

Сертифицирана от Р.Ф.Пюселик (съосновател на НЛП)

META International Inc., Сан Диего, Калифорния, САЩ (2010)

НЛП Тренер специализирани програми, НЛП Мастер, НЛП Практик

Сертифицирана от М.Пелехатий, Ю.Чекчурин, Ю.Лисицина

Institute of NLP, Москва, Русия (2006-2009)

Бизнес тренер

Сертифицирана от к.пс.наук Лиана Курбанова

ИППКБ Институт подготовки и повышения квалификации бизнес- тренеров ”ПРОФЕССИОНАЛ”, Москва, Русия (2009)

Тренер „Власт. Управление. Лидерство”

PCG Ltd., Киев, Украйна (2010)

Магистър Психолог със специализации по организационна, трудова и социална психология. 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България

Магистър Човешки ресурси 

Университет за национално и световно стопанство, София, България

Интереси в сферата на:

Иновационни и интерактивни методи за обучение

Профайлинг и комуникации

Тренинги и обучения:

– повишаване ефективността на индивидуалната работа и работата в екип;

– лидерски умения и конгруентност;

– комуникации в кризисни ситуации и преодоляване на съпротиви;

– себепознание (коучинг и менторство) при работа в екип и с клиенти.

Авторство:

– Автор на над 100 бизнестренинга и обучения.

– Автор на методики за обучение на специалисти по човешки ресурси и тренинг-специалисти.

– Съавтор на  уникална методика за психологически подбор на персонала (мениджърски, среден мениджърски и изпълнителски) на първия Център 112 в София.

– Автор на методики за изготвяне на психологически профили и прогнозиране на поведения, експертни оценки за работата на екипи и на служители.

– Автор на психо-динамични игри за тренинги и обучения.

– Разработки и публикации по въпросите: на вербуването и внушението; на семиотиката и въздействието на рекламните послания; на психологията на потребителя; дизайн и структуриране на печатни издания.

Мария Желязкова

желязкова

Образование:

Магистърска степен: Великотърновси университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Информатика. Компютърна мултимедия.

Висше образование – Великотърновси университет „Св. Св. Кирил и Методий”

Специалност: Педагогика 

Допълнителни курсове:

„Разработване и управление на проекти“, „Човешки права и организиране на акции за тяхното разпространение“, „Решаване на конфликти“, „Общуване и сензитивност“, „Хипнотични рекламни послания“. Участие в редица европейски проекти на национално и международно ниво.

Интереси:

– В сферата на информационните и комуникационни технологии, в частност на електронното обучение и интерактивната бяла дъска, SEO оптимизация.

– Обучителни тренинги за ефективно целеполагане, изграждане на визия, определяне и осъзнаване на  личностна мисия, освобождаване от стрес и др. 

Публикации:

–   Автор на Електронна технология за преподаване с интерактивна бяла дъска 

–  Съавтор на Кратък наръчник за възрастни хора „Аз и Компютърът” 

–  Статия „Съвременните ИКТ и възможностите за модернизация на училищното образование“ 

Диана Царибодска

царибродска

Образование:

Висше образование: Институт по библиотечно дело

Специалност: бакалавър „Книгоиздаване и книгоразпространение“

Нов български университет

Специалност: бакалавър „Маркетинг и реклама“ 

  Интереси:

– Приложна психология

– Реклама

– Музика

– Религии

– Цветя

error: Съдържанието не може да се копира.