Застъпничество и лобиране за образователни каузи

  • Начало
  • Застъпничество и лобиране за образователни каузи

Застъпническата дейност се предприема, за да предизвика промяна в съществуващите практики. Ефективен инструмент на застъпничеството е лобирането, което е способ за директно въздействие. Лобирането изисква специализирана подготовка, както и професионални умения в убеждаващата комуникация.

Чрез този тренинг Вие:

  • се запознавате с механизма на лобирането;
  • узвоявате ефективни комуникативни техники;
  • получавате полезни указания за застъпничеството;
  • получавате възможност за правилно определяне на целевите групи на застъпничеството;
  • реализирате успешно дейности по лобиране и застъпничество – планиране, действие, наблюдение и оценка на дейността.
error: Съдържанието не може да се копира.