Ефективното презентиране

„Ораторско майсторство”, „красноречие” , „убеждаваща комуникация” – познати понятия, които разбираме, но за детайлното им  овладяване са

 необходими специални знания и практически умения.   Дори да знаем как да спечелим един човек, представянето пред по-голяма аудитория

изисква система от инструменти за влияние, практичното прилагане на реторическите принципи и средства.

 Поднасянето на информация под формата на презентации става все по-разпространено и умението за презентиране все по-важно за eфективно

 осведомяване и печелене на публика.

Теорията и практиката на обучението „Ефективна реч и резултатно презентиране” са съставени от два основни модула, които изследват и

 дават умения, необходими за презентатора и за подходящите качества на презентацията. 

Ефективният презентатор:

– Подходящия външен вид и грим при жените;

– Ефективен и вълнуващ говор и изговор при презентирането;

– Печелившият език на тялото при презентиране;

– Своевременна и пълна подготовка;

– Стимулиращото организиране на пространствено-времевото изложение;

– Ексклузивното откриване на допирни точки с публиката и изграждане на силно позитивни нагласи към представяното послание;

– Умение за подходящо въздействие върху сетивата на слушателите;

– Силната и безпогрешна аргументация и умение за убеждаване;

– Информативното отчитане на допуснатите грешки и тяхното преодоляване.

 Стимулиращата презентация:

 * Целенасоченост на презентацията;

 * Резултатност на професионално изграденият текст;

 * Ефективно въздействие върху картинно-образното мислене на слушателите и емоционалното им възприятие;

 * Техники за пълно задържане на вниманието;

 * Практическо упражняване на умението за излагане на информация.

Обучението е подходящо за ученици, студенти, професионалисти и всички други ентусиасти, които искат да бъдат по-добри оратори.

С негова помощ Вие развивате комуникационните си умения – изразявате се оригинално, презентирате ефективно, ползвате се с доверие.

error: Съдържанието не може да се копира.