Ефективна публична реч и резултатно презентиране

 • Начало
 • Ефективна публична реч и резултатно презентиране

„Ораторско майсторство”, „красноречие”, „убеждаваща комуникация” – познати понятия, които разбираме, но за детайлното им овладяване са необходими специални знания и практически умения.   Дори да знаем как да спечелим един човек, представянето пред по-голяма аудитория изисква система от инструменти за влияние, практичното прилагане на риторическите принципи и средства.

Поднасянето на информация под формата на презентации става все по-разпространено и умението за презентиране все по-важно за ефективното осведомяване и печелене на публика.

Семинарът „Ефективна публична реч и резултатно презентиране” е съставен от два основни модула, които изследват и дават умения, необходими за презентатора и за подходящите качества на презентацията.

Ефективният презентатор:

 • Подходящ външен вид и грим при жените;
 • Ефективен и вълнуващ говор и изговор при презентирането;
 • Печелившият език на тялото при презентиране;
 • Своевременна и пълна подготовка;
 • Стимулиращото организиране на пространствено-времевото изложение;
 • Ексклузивното откриване на допирни точки с публиката и изграждане на силно позитивни нагласи към представяното послание;
 • Умение за подходящо въздействие върху сетивата на слушателите;
 • Силната и безпогрешна аргументация и умение за убеждаване;
 • Информативното отчитане на допуснатите грешки и тяхното преодоляване.

Стимулиращата презентация:

 • Целенасоченост на презентацията;
 • Резултатност на професионално изградения текст;
 • Ефективно въздействие върху картинно-образното мислене на слушателите и емоционалното им възприятие;
 • Техники за пълно задържане на вниманието;
 • Практическо упражняване на умението за излагане на информация.

Семинарът е подходящ за ученици, студенти, професионалисти и всички други ентусиасти, които искат да бъдат по-добри оратори. С негова помощ Вие развивате комуникационните си умения – изразявате се оригинално, презентирате ефективно, ползвате се с доверие.

 

error: Съдържанието не може да се копира.