Ефективна интеграция на компетенциите

 • Начало
 • Ефективна интеграция на компетенциите

Компетенциите са ключови инструменти в управление ефективността на човешките ресурси в компанията.

Целите на тренинга, който Ви предлагаме, са:  

 • да формира представата за мястото на компетенциите в управлението на персонала;
 • разкриване на методите за проектна разработка на компетенциите в организацията;
 • формиране на навици за използване на компетенциите в съвременните HR-технологии.

Програмата на тренинга включва:

 • въвеждане и изясняване на понятията компетенция и компетентност;
 • компетенциите – мит и реалност в съвременната HR-практика;
 • структура и съдържание на компетенциите;
 • модели компетенции;
 • поведенчески индикатори и скали за оценка ефективността на компетенциите в съответствие с нивото на усвоените знания;
 • формиране на системата за компетенции в организацията;
 • използване на компетенциите в управлението на персонала.
error: Съдържанието не може да се копира.