Европа, ЕС и преподаването им

  • Начало
  • Европа, ЕС и преподаването им

Чрез този тренинг Вие ще придобиете ефективни умения как да запознаете Вашите ученици с континента Европа, неговата география, история и култура, както и със същността, функцията и целите на ЕС. Чрез техниките и уменията, заложени в това обучение, Вие не само ще дадете теоретични знания на децата, но и ще провокирате у тях интерес, размишления и дебати по актуални теми.

Тренингът е предназначен за педагози както от детските градини, така и от училищата.

Чрез този тренинг Вие ще придобиете ефективни умения как да запознаете Вашите ученици с континента Европа, неговата география, история и култура, както и със същността, функцията и целите на ЕС. Чрез техниките и уменията, заложени в това обучение, Вие не само ще дадете теоретични знания на децата, но и ще провокирате у тях интерес, размишления и дебати по актуални теми.

Тренингът е предназначен за педагози както от детските градини, така и от училищата.

error: Съдържанието не може да се копира.