Водене на преговори и решаване на конфликти

  • Начало
  • Водене на преговори и решаване на конфликти

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

* Да се изследват и обсъдят взаимно нагласите на участниците към конфликта и се дефинират техните представи към конфликтната ситуация за възможност за развитие и задодовяване на бъдещи съвместни интереси; 

* Да се запознаят с основните теоритични предпоставки за възникването на конфликтите в нашия живот и на работното място, видовете конфликти и факторите, които ги предпоставят;

* Да се запознаят и придобият умения за прилагане на техники в сферата на вербалната и неварбална комуникация  за намеси в конфликтни ситуации – на работното място и в преговорния процес;

* Да развият своят практически инструментариум за намеси в различните модели за мирно решаване на конфликти и най-вече в моделите на преговори, посредничество и помиряване;

* Да се запознаят и изградят план за приложение на съвременни методологии за практическо въвеждане на системи за мирно решаване на конфликти на работното място и фирмата, в която работим.

error: Съдържанието не може да се копира.