Внимание. Високите резултати от класните стаи на бъдещето и работа по STEM дисциплини

  • Начало
  • Внимание. Високите резултати от класните стаи на бъдещето и работа по STEM дисциплини

Инфо за темата: Запознаването с модела на класните стаи на бъдещето и тяхната ключова роля в образованието.

Поставяне на ученикът в центърът на обучението по индивидуален и гъвкав план спрямо специфичните му възможности и потребности. Класните стаи на бъдещето ще действат като магнит на учениците – със своя интериор, оборудване и предлагани възможности. Електронно и мобилно обучение по всяко едно време за максимално високи резултати в образованието.

Класните стаи на бъдещето ще действат като магнит на учениците – със своя интериор, оборудване и предлагани възможности.

Образователният процес ще е базиран на изследователския подход, за да се постигне основната цел на образованието – младите хора да се научат да учат самостоятелно, при това през целия си живот, както и да могат да представят аргументирано своите идеи и схващания.

Ще бъдат създадени условия за работа в екип, за игровизация на учебния процес, а също и условия за развлечения и отмора.

Естествено, и в класната стая зала на бъдещето учителят ще запази водещата си роля благодарение както на своите знания, така и на уменията да ги преподава с използване на новите технологии. Но ще и има моменти, в които ролите ще се разменят.

Електронни интерактивни мултимедийни учебни пособия

Установено е, че мултимедията дава възможност за много по-добро усвояване на информация и знания. Напр., човек запомня около 5 % от чутото, 10 % от видяното и близо 50 % от аудио-видео информацията, която получава. Ето защо такива трябва да бъдат и учебниците и учебните пособия, т.е. всяка учебна единица, от които те се състоят, трябва да включва текст, т.е. символна информация, снимки, схеми, т.е. графична информация, видео, анимации, 3D модели, звук, както и хипервръзки.

Вече съществуват сайтове за създаване на мултимедийни интерактивни книги. Някои български издателства от няколко години, освен хартиени, предлагат и електронни варианти на издаваните от тях учебници. Определено може да се каже, че електронните учебници са учебниците на бъдещето.

Развиване на смесеното обучение

Смесено обучение, комбинацията от традиционното и електронното обучение, което е израз на убеждението, че електронното обучение не е алтернатива на традиционното. Тези две форми трябва да се допълват и преливат.

Използване на социалните мрежи в учебния процес

Социалните мрежи стават все повече и тяхната популярност нараства непрекъснато. Facebook е безспорен лидер в тази класация, което се дължи на факта, че броят на хората, имащи профил в тази социална мрежа, е над 2,5 милиарда. От това съвсем логично може да се направи изводът, че социалните мрежи и, в частност, Facebook биха могли и трябва да се използват от преподавателите за оперативна връзка с учениците.

Крайната цел – иновативни училища

Статут на иновативно училище се дава от Министерството на образованието и науката на училища, в които се въвеждат иновативни учебни програми, методи и средства на преподаване, като по този начин образователният процес се адаптира към дигиталното поколение.

Преподавателската професия е единствената, която създава други професии.

Затова преподавателят трябва да е винаги на гребена на вълната –

и със знанията си, и с технологиите на преподаването им.

error: Съдържанието не може да се копира.