Бащата и възпитанието на детето

  • Начало
  • Бащата и възпитанието на детето

Майката и бащата общуват с детето по различен начин. Техните роли не са равни или взаимозаменяеми. Ролята на бащата е важна и има ясно изразено влияние върху социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата.

Ефективният семинар „Бащата – мястото му във възпитанието на детето” предлага:

  • Разлики между майката и бащата във възприемането на детето;
  • Сигурнастта на детето и връзката с неговия баща;
  • Типове бащинско поведение и най-подходящият от тях за Вашето дете;
  • Важната роля на бащата във възпитанието на момчето;
  • Естествената връзка между баща и дъщеря – трудности при постигането й.

Тенденцията в обществото през последните 20 години е към приемане и стимулиране на грижовния баща, който е все по-силно ангажиран с отглеждането на децата. Приемете помощта на нашите специалисти, за да дадете своята любов и внимание на детето си по забележителен начин.

error: Съдържанието не може да се копира.