Портфолио

            Уъркшопът е предназначен за учители по всички учебни дисциплини във всички видове училища в системата на средното образование в страната, за класни ръководители, възпитатели, педагогически съветници.

          В уъркшопа се залага на демонстрации от страна на обучителя върху инициирани примери на участниците в обучението. Обучителният формат е изцяло интерактивен, практически основан и насочен.

 

 

            Работи се предимно в малки групи. Целта е обучаемите да извлекат максимално практическа полза от обучението.

                      Акценти в учебното съдържание:

  • Портфолиото като добра инструментална практика за управление на качеството и за диференциално оценяване на дейноста на учителя;
  • Основни и допълнителни функции на учителското портфолио;
  • Проблемът за атестирането на учителя;
  • Училищно-институционалната акредитация и рейтинг;
  • Концепция и дизайн на учителското портфолио. Рубрики;
  • Видове формати и типове портфолиа за училищно-образователни цели. Ученическо портфолио;
  • Допълнителни функции на ученическото портфолио.