Търговски тренинг и сензитивен маркетинг

Тези тренинги дават възможност за усвояването на основни техники и стратегии в търговския процес с цел - преодоляване на възраженията, реализиране на повече продажби, завишаване на очакваните резултати и надскачане на заложените таргети.

Търговските тренинги са предназначени и подходящи за:

* Продавач – консултанти;
* Търговски представители, предлагащи услуги (застрахователни, маркетинг и реклама, IT услуги, транспорт и логистика, копирни услуги, дизайн, консултантски и др. услуги);
* Начинаещи и/или новоназначени търговци;
* Активни търговци с професионален опит, които се нуждаят от обновяване или префокусиране на базовите им знания и умения;
* Специалисти, Експерти, Супервайзори и Мениджъри на местно, регионално, национално и международно ниво;
* Предприемачи, Управители, Собственици на малки, средни и големи фирми.

Какво ще получите от този курс?

* Ще научите какви са разликите между средностатистическия търговец и „родените” търговци.
* Ще разберете как да идентифицирате специфичните нужди на вашия клиент и как да напаснете своята оферта към тях.
* Ще усвоите начините и стъпките на успешните търговски презентации и как да преодолявате възражения на клиента, при това по позитивен начин.
* Ще се запознаете със стъпките към изграждане отношения на доверие и „харесване” от Вашия клиент, как да изкарате на яве нуждите и желанията на клиентите, и как да ги „четете” правилно.
* Ще подобрите вашите умения за задаване на въпроси и активно слушане.
* Ще се научите да използвате езика на тялото и как да разчитате невербалната комуникация и мотивация на клиентите си.
* Ще усвоите техники за затваряне на сделката и изграждате на рапорт с клиентите без усилие.