За училища

Тренингите за педагози силно акцентират на практическата и непосредствената приложимост. Съобразени са с най-актуалните и доказали ефективността си педагогически подходи, методи и техники на работа.

Този тип обучения са разработени с цел повишаване квалификацията и улесняване работния процес на практикуващите в сектора на образованието специалисти - директори, учители, педагогически съветници, логопеди, социални и специални педагози, социални работници и др.