За детски градини

При провеждането на съответните обучения, участниците се запознават с основните постулати при работата с детската общност предвид спецификите й в съответните възрастови периоди. Запознават се и с иновативни педагогически и психологически методи и техники за работа с деца с агресивно или хиперактивно поведение, деца със СОП. Изключително ценни за хората, отдали се на една от най – хуманните професии – УЧИТЕЛСКАТА, са обученията: „Управление на стреса”, „Профилактика и справяне с бърнаут синдрома”, както и обучението „Учителско портфолио”.

Обученията се организират и провеждат от Специалисти – Психолози, Педагози и Икономисти с дългогодишен опит и знания в сферата на педагогическата наука и най- актуалните иновации.