Учителско портфолио

      Обучението е предназначено за учители по всички учебни дисциплини във всички видове училища в системата на средното образование в страната, за класни ръководители, възпитатели, педагогически съветници.

     Обучението е демонстрационно-илюстративно. Залага се на демонстрации от страна на обучителя върху инициирани примери на участниците в обучението. Обучителният формат е изцяло интерактивен, практически основан и насочен.

Работи се предимно в малки групи. Целта е обучаемите да извлекат максимална практическа полза от обучението.

Акценти в учебното съдържание:

- Портфолиото като добра инструментална практика за управление на качеството и за диференциално оценяване на дейността на учителя;

- Основни и допълнителни функции на учителското портфолио;

- Проблемът за атестирането на учителя;

- Училищно-институционалната акредитация и рейтинг;

- Концепция и дизайн на учителското портфолио. Рубрики;

- Видове формати и типове портфолиа за училищно-образователни цели. Ученическо портфолио;

- Допълнителни функции на ученическото портфолио.