Управление на конфликтите в организацията

Обучението/тренингът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на персонала по отделите.

В коучинга "Управление на конфликтите в организацията" Ви предлагаме следните теми:

- какво трябва да знае ръководителят за конфликтите;

- причини за възникване на конфликтите в организацията;

- типове конфликти в организацията;

- динамика на конфликта;

- позиции и интереси на страните в конфликта;

- способи за ефективно управление на конфликтите;

- работа със скритите или неосъзнати конфликти между служителите;

- асертивно поведение в конфликтите;

- как да се дава позитивна или негативна обратна връзка на служителите, за да не стане тя причина за възникване на конфликт.