Работа в екип и развитие на педагогическите колективи

 

Обучението засяга разбирането на перспективата и на специфичните характеристики на групата и екипа, разширяване на рефлексията и саморефлексията на отделните участници за взаимодействията си в групата и екипа, повишаване на уменията за участие в отделните етапи на развитие на групата и екипа, изграждане на доверие, повишаване на мотивацията за съвместна работа и „култура” за принадлежност към училището.