Презентационни умения

 

      Обучението е насочено към преподаватели от всички степени на обучение в СОУ. Все по-често се налага да презентираме знания, умения и новости не само пред нашите ученици, но и пред техните родители и щироката общественост. Този курс ще ви предложи основни техники за изработването на убеждаващи презентации и развитие на специфичните умения на преподавателите да извършват това.