Позитивно решаване на конфликти

 

Изпадали ли сте в конфликтна ситуация? Ако отговорът е отрицателен, то Вие сте изключителен пример. В ежедневието различните хора преживяват неразбирателства с околните постоянно и със сигурност знаят колко неприятни са тези ситуации и какво неспокойство причиняват.

         

          По-важното е не просто да преживявате конфликтни ситуации, а да се справяте, при това ефективно и навременно с тях. Плюсовете на това умение гарантират успешни контакти с хората от Вашето обкръжение/бизнес и интимни партньори.

           

      Постиженията в преодоляването на конфликти се постигат от вътрешно уравновесени и удовлетворени личности, защото хората много често са по-сърдити на самите себе си, отколкото на всеки друг.

С помощта на обучение Позитивно решаване на конфликти” Вие:

- Формирате подходяща конфликтна компетентност;

- Разучавате понятието конфликт, видовете конфликти и естествените типове поведение в конфликтна ситуация;

- Развивате умения за асертивно поведение;

- Откривате причините за създаване на конфликтни ситуации;

Предотвратявате разрастването на конфликти и стопирането им в начален етап;

 

- Спестявате си допълнителния стрес от неразбирателствата между околните.

Обучението включва:

- запознаване със съвременните обучителни програми и методиките за създаване,

- изграждане на практически умения за разработване на програми за българското училище.