Подбор чрез НЛП

     Подборът на персонал чрез НЛП е изключително иновативен и ефективен метод. Невро-Лингвистично Програмиране е методология благодарение, на която работодателят ще получи информация дали одобреният кандидат разполага с възможността, качествата и уменията да настройва съзнанието и подсъзнанието си за постигане на максимални резултати. НЛП диагностиката на кандидати е особено подходяща при средно и висококвалифицирани позиции в сферите на маркетинг, мениджмънт, продажби и преговори, изискващи особени умения и качества на личността. Също така чрез НЛП се диагностицира наличието и степента нан развитие на качества като: решителност, последователност, креативност, творчество, иновативност, активност. 

     Заключението от проведената диагностика на кандидата се представя в писмен вид и се изготвя от специалист с доказан опит в областта.