Набиране на средства

 

Набирането на средства е процес, при който се идентифицират и развиват приятелствата на организацията, опознават се хората, които вярват в нейната мисия, хората, които желаят да помогнат и участват в реализацията на нейните цели. Това е процес на развитие и просперитет на самата организация, така че да се стимулира и привлича участието на всички, които споделят нейните желания и надежди.

   

Този тренинг е полезен за Вас, защото:

 

- научавате как да набирате средства чрез организиране на събития;

 

- получавате 10 ключови правила за набирането на средства;

 

- запознавате се с нормативната уредба на дарителските практики в България;

 

- научавате как се набират средства за кауза;

 

- усвоявате видовете техники за набиране на средства.

 

"Набиране на средства" е обучение, при което участниците се запознават стеоретичните основи на дарителството, с техниките и технологиите за приложение и развитие на дарителски кампании, методиките за изработване и приложение на програми за набиране на средства.