Мотивацията и лоялността във Вашата фирма

Мотивацията и лоялността са необходими условия за предотвратяването на нечестността, евентуален саботаж, кражба или изтичане на информация.

         Мотивацията е изключително ценен процес, който активира дейността и поведението. Тя осигурява количествено и качествено ресурсите за достигане на поставените цели, допринася за ефективността на работата и удовлетворението от нея.

        Като всеки друг процес, лоялността също изисква управление и контрол. Усъвършенстването на този процес е практично и полезно, защото усилията за създаването му неминуемо се възвръщат.

       Чрез обучението "Мотивацията и лоялността във Вашата фирма"

Вие ще:

§ научите факторите, оказващи благоприятно влияние върху мотивацията на персонала;

§ се запознаете с процеса на оформяне на лоялността на персонала, заедно с етапите, закономерностите, ключовите моменти от този процес;

§ научите как да предотвратите загубата на ресурси и време чрез ефективно мотивиране и създаване на лоялност;

§ добивате представа за иновативни мотивационни програми и умения за създаване на такива;

§ разберете как да изградите у служителите и сътрудниците си увереност и преданост към фирмата.

      Това комплексно обучение е подходящо за собственици на фирми, директори, HR-мениджъри.