Мениджмънт на отношенията в класа

Учителите днес срещат предизвикателства на много нива, когато се опитват да конструират и поддържат дисциплинарната, хармонична и стимулираща образованието среда. Управлението на класа е важна задача, изискваща от учителите да работят старателно и непрекъснато за поддържането на положителна психологическа атмосфера в класната стая.

Чрез тренинга „Мениджмънт на взаимоотношенията в класа” педагозите постигат готовност за поемане на отговорност за контрола (управлението) на класа, ориентиране към дългосрочни ефективни решения на проблемите, задоволяващи потребностите на учениците

        Водещите цели на тренинга са:

- Максимизиране на резултатите от обучението;

- Намаляване честотата на дисциплинарните проблеми;

- Създаване на положителна и безопасна среда;

- Осигуряване на производителен климат за обучение и за академични достижения;

 - Демократичност, обратна връзка, топли взаимоотношения в класа.