Логопедично – артикулационни проблеми

    Обучението е изключително специализирано, предвид сложността и мащабността на заложения проблем. При реализирането му участие вземат специалисти с доказан опит в разглежданата област: Логопед, Психолог (с насоченост: детска и юношеска психология), Психотерапевт и Икономист.

  Обучението се провежда в четири последователни модула, в които всеки от треньорите представя различните страни на проблема (психологическа, логопедична, терапевтична и финансова). Участниците имат възможност и да усвоят конкретни практически умения за работа с деца - представители на опоменатата група.