Как да бъда ефективен ръководител?


Тренингът е предназначен за ръководители на отдели и подразделения.

        В тренинга „Как да бъда ефективен наставник на своите служители” ние Ви предлагаме да разгледате:

 

  • новото ниво на мениджмънта – наставничеството;
  • разликата между наставничеството и традиционният мениджмънт, преимущества и ограничения;
  • видове стилове на ръководство;
  • делегирането като елемент на ръководството;
  • фактори, определящи ефективността на наставничеството;
  • способи за разширяване творческия потенциал на сътрудника;
  • видове въпросни технологии – функция на въпросите, типове въпроси;
  • същност и техники на активното слушане;
  • анализи на невербалното поведение.