Как да адаптираме новите служители

     При постъпването  на нови кадри  в компаниите е необходимо да им бъде обърнато специално внимание, свързано със започването им на работа и адаптацията им. Прилагайки отлично действаща система за адаптация, служителите лесно възприемат и изпълняват ефективно своите задължения, в колектива се създава приятелска атмосфера без напрегнатост в отношенията, повишава се мотивацията за висококачествено изпълнение на работата. Това  неминуемо оптимизира производителността на всички фирмени нива.

Това обучение Ви предлага комплексна практика за изработка и приложение на способите за адаптация в компанията.

             Обучението "Как да адаптираме успешно новите служители" Ви осигурява:

- запознаване със съдържанието на адаптацията;

- запознаване с принципните условия за проектиране и приложение на системата за адаптация на персонала;

- придобиване на знания за ползване на разнообразните техники за оценката на ефективността на тази система;

- усвояване различните стилове на наставничество при въвеждането на нови специалисти в организацията;

- придобиване на практически умения за определяне на процедурите за адаптация;

- ефективен анализ на ситуацията в момента;

- ефективен начин как да оценявате по-точно системата на адаптация.