Иновативни игрови технологии

Игровите технологии разглеждат играта като особено привлекателен  вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Игровата практика провокира, стимулира и развива креативността. „Педагогическият процес” в детската градина и в училището се организира по посока положителното изменение на личността. Той е единство на процесите на обучение, възпитание и развитие, в които се вплита игровата дейност като  ефективна технология за усвояване на знания и умения.

Обучението е предназначено за педагози от детски градини, желаещи повишаването мотивацията за учебен труд на децата по алтернативен начин на обучение.

Цели на обучението:

- конструиране на ефективни способи за развитие на разновидностите на играта;

- обогатяване на детските игрови умения и подготовка на децата за бъдещето чрез проиграване на съдържащите се в игровия сюжет многообразни възможности.

- подпомагане на адаптивното поведение и креативността на децата;

- опознаване, пресъздаване и усвояване основните форми на практическото взаимодействие между хората – сътрудничество, съперничество, конфликт и неговото разрешаване;

 

- трансформира своето познание в игрови действия.