Злополуки в детска възраст

      Обучението/тренингът се реализира в три основни модула, в които се разглежда следнотото:

- създаване, у педагога, на умения за предотвратяване и превенция на определена злополука;

- развиване и подобряване на личностните качества за отреагиране при злополука;

- запознаване на начините и конкретните стъпки при оказване на първа помощ на пострадало при злополука дете.