Партньори

 

 

 

 

Център "Образование за демокрация" 

ул. "К.Фотинов" 15
Пловдив
България
4000

++359 32 628 374

  

 

 

Сдружение "Асоциация на българските лидери и предприемачи" 

район Лозенец, ул. Иван Радоев 2
София
България

Ел. поща: board@ablebulgaria.org