Ефективно ръководене на персонала

Обучението " Ефективно ръководене на персонала" е предназначен за собственици и мениджъри на фирми и организации, директори, HR-мениджъри.

В програмата са включени следните теми:

- как да подберем и адаптираме персонала си;

- ефективни техники за управление на персонала;

- атестация и оценка на персонала;

- как да развием и обучим персонала си;

- как успешно да мотивираме персонала.

Обучението се извършва чрез лекции, дискусии, ролеви игри, решаване на казуси.