Вътрешен треньор на фирмата

      Обучението е предназначен за вътрешни треньори на фирмата, служители в отделите за обучение и развитие на персонала.

Темите, които са застъпени в обучението "Вътрешен треньор на фирмата" са:

- какво представлява тренинговата форма на обучение и защо е толкова ефективна;

- етапи в развитието на групата и поведението на треньора на всеки етап;

- груповата динамика и нейното управление;

- мотивация на участниците;

- инструменти на треньора;

- алгоритъм за създаване на обучението;

- методи на бизнес тренинга - фасилитация, модерация, мини лекция, ролеви игри, групова дискусия;

- организиране и протичане на бизнес тренинга;

- резултати от проведения тренинг и тяхното оценяване;

- управление на времето.