Контрол над стреса за ефективната работа в екип

        Стресът може да бъде полезен и вреден. Вредният стрес, който специалистите наричат дистрес, отнема нашата енергия и ни разрушава. Стресът може успешно да бъде контролиран и преодоляването му на работното място е важен фактор за ефективността на екипа.  За всеки мениджър е полезно да има умения за откриването и облекчаването на стресогенните фактори, защото така осигурява подходяща среда за подчинените си и гарантира високи резултати.

         В изключителното обучение "Контрол над стреса за ефективна работа в екип"са застъпени теми и подходящите към тях интерактивни методи за практическо овладяване на уменията. С ролевите и симулационни игри, познавателните тестове и възможността за дискутиране на автентични проблеми ние Ви предлагаме:

- Да сте осведомени за същността и фазите, през които преминава състоянието на стрес;

- Да установявате навременно високото ниво на стрес сред персонала;

- Бързо да разпознавате стресогенните фактори;

- Да знаете как да преодолявате стресорите за Вас и Вашия екип;

- Как да поддържате психоемоционалното си състояние в стресови ситуации - технически и практически стратегии;

- Лична програма за справяне със стреса на работното място;

- Изграждане на сигурност и позитивни нагласи в работната среда.

Управлението на стреса е в силна връзка с изграждането, поддържането и координирането на екипа. Със специалното предложение на това комплексно обучение  Вие откривате и усвоявате важните умения за ефективната и резултатна работа на колектива:

- Познаване същността на екипната организация в професионалната среда;

- Изследване на социалнопсихологическия климат в групата;

- Типовете колективни роли, тяхното лесно разпознаване и съвършено комбиниране;

- Техники за коригиране на небалансиран екип;

- Как да постигнете изключително важния колективен дух;

- Печелене на доверие сред екипа и стимулиране на толерантност;

- Постигане на интегрираност при съвместното действие на персонала;

- Умения за печеливша комуникация и преодоляване на конфликти;

- Методи за развитие на основните ценности на екипа;

- Транзакционен анализ - практическо изготвяне на оценка на колектива;

- Адекватни подходи към различните типове хора;

- Как да разбираме и ценим работата на персонала;

- Способи за управление емоционалното състояние на събеседника

       С интерактивните методи, използвани от нашите специалисти, Вие постигате положителна промяна и удовлетворение от резултатите на Вашия екип още сега!